PARTNERZY 

  RYBNIK    ul. Grunwaldzka 46    

   575 510 005

Składka Członkowska

 

PŁATNOŚĆ: 

- do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą

 

KWOTA:

-100 zł Pierwsze dziecko  

50 zł Drugie  dziecko 

- 0 zł Kolejne dziecko 

 

KONTO:

BNP Paribas Bank Polska SA 
39 1750 0012 0000 0000 3474 4122

 

ADRES:

Klub Sportowy „Kejza Team”

Rybnik ul. Orzepowicka 20 b/40,

44-217 Rybnik

NIP 642-319-71-83

 

TYTUŁ WPŁATY:

„Składka członkowska – Imię i nazwisko” członka Klubu.

Grupa zajęć, za jaki okres (miesiąc/rok)

np. Jan Kowalski, grupa 1, 01/2021