Dane klubu

Siedziba klubu
ul. Orzepowicka 20b/40
44-217 Rybnik


NIP 642-319-71-83
Regon 365421003

Konto:Raiffeisen Bank Polska SA
39 1750 0012 0000 0000 3474 4122

Telefon:
575-510-005
Lokalizacja sali treningowej:
ul. Grunwaldzka 46, pawilon I piętro
44-210 Rybnik

Zarząd Klubu
Artur Kejza – Prezes Zarządu
Michał Rzeszutek – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Kejza – Sekretarz Zarządu


Komisja Rewizyjna
Mariola Chacia – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daniel Kejza – Członek Komisji Rewizyjnej

Składka członkowska :
Prosimy o terminowe wpłaty do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą.
Składka płatna jest na konto klubu:

Raiffeisen Bank Polska SA 39 1750 0012 0000 0000 3474 4122

Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik
ul. Orzepowicka 20 b/40, 44-217 Rybnik

W tytule prosimy o wpisanie następującej treści:
„Składka członkowska – Imię i nazwisko” członka Klubu. Grupa zajęć, za jaki okres (miesiąc/rok), np. Jan Kowalski, grupa 1, 01/2017.
Dokumenty do pobrania :
Regulamin
Deklaracja członkowska
Rezygnacja z członkostwa
Kejza Team Rybnik