LOGO

JUDO CENTER CLUB

Dokumenty

RODO

Regulamin

Deklaracja członkowska

Rezygnacja z członkostwa

Zarząd klubu

Składka członkowska

Prosimy o terminowe wpłaty do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą.

Składka płatna jest na konto klubu:

 

Raiffeisen Bank Polska SA 39 1750 0012 0000 0000 3474 4122

 

Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik
ul. Orzepowicka 20 b/40, 44-217 Rybnik
NIP 642-319-71-83

 

W tytule prosimy o wpisanie następującej treści:

 

„Składka członkowska – Imię i nazwisko” członka Klubu. Grupa zajęć, za jaki okres (miesiąc/rok), np. Jan Kowalski, grupa 1, 01/2017.